Basme Anaokulu - Ataşehir

BASME, çocuklara geniş bir yelpazede seçimler, aktiviteler sunmaya dayalı, eğitimde yeni ve ilerici bir yaklaşım benimseyen interaktif bir okuldur. BASME’de, çocukların erken yaşta çocukluğundan keyif alırken, öğrenmeyi keşfetmeleri ve potansiyellerini yaşamaları teşvik edilir. BASME’nin kurucuları tarafından yürütülen kapsamlı araştırmalar sonucunda, yaklaşımımız 21. Yüzyıl Eğitim Modeli, Montessori sistemi ve özellikle İngiltere’de kabul gören Uluslararası Erken Yaşlar Müfredatının (International Primary Curriculum, IPC) entegrasyonuna dayanmaktadır. Bu entegre modeli iki dilli eğitim sistemimiz ile sunmaktayız. BASME Okulu, bütün çocukları eşit ve bireysel olarak değerlendiren ve her bir çocuğa birey olarak saygı duyan, onlar için olumlu ve güvenli bir öğrenme ortamı sunan alışılmışın dışında bir kurumdur. BASME’de biz, başarıyı kutlarken, her öğrencinin kendi benzersiz yetenekleri doğrultusunda sürekli gelişimine ve potansiyelinin gerçekleştirilmesine destek oluyoruz. BASME’de, öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenme sürecinde ihtiyaç duydukları becerileri geliştirmelerine yardımcı olan bağımsızlık ve öz disiplin yetilerini, okulumuzda herkesin olumlu davranış ve tutum geliştirmede rol aldığı bir ortam sunarak teşvik ediyoruz. Gelişmiş müfredatımız ve alternatif eğitim sistemimiz ile bu olumlu öğrenme ortamı sayesinde, öğrencilerimizi modern toplumda yollarını bulmaları için gerekli olan beceriler, özgüven ve kendi kendine öğrenme ve yetebilme yetisi ile donatıyoruz.

Harita

 • Yaz Okulu
 • Kahvaltı
 • Öğle Yemeği
 • İkindi Kahvaltısı
 • İngilizce
 • Psikolog
 • Tam Gün
 • Yarım Gün
 • Doktor Kontrolü
 • Bahçe
 • Branş Dersleri