Cogito Anaokulu - Şişli

Tel : 0(212) 274 23 27

Cogito kelimesi Latince olup, (tr: Kocito) modern felsefe dönemini başlattığı kabul edilen Filozof René Descartes‘ ın ünlü deyişi “cogito ergo sum” – “düşünüyorum öyleyse varım” dan yola çıkarak düşünmeyi, içsel süreçleri ve deneyimleri vurgulamaktadır. Bu ifade bize okul öncesi eğitimin, bireylerin karakter oluşumu, ilk hayat deneyimleri ve okul kavramını şekillendirmeleri ile ilgili ne kadar ciddi ve sorumluluk gerektiren bir alan olduğunu anımsatır. Oyun oynayan, eğlenen, sosyalleşen, düşünmeyi öğrenen çocuğun, iç görü sahibi olabilmesi, yeteneklerini ve yaratıcılığını geliştirebilmesi gibi hedef ve kazanımlar bu isime yüklediğimiz vizyon ve görevlerdir.

Anaokulu öğretmeni Dilek Kırmızıtaş, Psikolog Burak Baduroğlu’nun kurucu ortaklıkları sonucu eğitim sektörüne 8 sene önce giriş yapan “Cogito” ailesi , alan içinden gelen eğitmen – uzman kadrosu ile belirlenen hedefleri hayata geçirebilecek donanıma, deneyime ve bilgiye sahiptir.

Okulumuzda eğitim programımız ‘’highscope eğitim yaklaşımı’’ temel alınarak oluşturulmaktadır. Eğitimde High Scope Yaklaşımı ile ilgili periyodik olarak alanında uzman eğitimcilerden ekip olarak eğitim almaktayız. Sınıflarımızda Partnerli sistemle günlük akışı uygulayan biri Türk biri Yabancı olan 2 sınıf öğretmeni bulunmaktadır. Bütünsel eğitime odaklanan programımız Türkçe-İngilizce paralel ilerlemektedir. Temel hedeflerimizden biri çocuklarımızı gözlemleyerek onların gelişim özelliklerine ve ihtiyaçlarına yönelik program oluşturmaktır. Psikologlarımız düzenli olarak çocuklarımızın okul sürecini gözlemlemekte, gelişimlerini takip etmekte ve konuyla ilgili ailelere geri bildirimde bulunmaktadır. Ebeveyn eğitimlerine önem vermekte ve bu kapsamda her ay düzenli olarak aile okulu düzenlemekteyiz.

Kurumumuz 2018-2019 Eğitim Öğretim döneminde Eko-Okul olma yolunda ilk adımını atmış bulunmaktadır.

EKO OKULLAR PROGRAMI NEDİR?

Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.

Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım ‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

Harita

 • Yaz Okulu
 • Kahvaltı
 • Öğle Yemeği
 • İkindi Kahvaltısı
 • İngilizce
 • Psikolog
 • Tam Gün
 • Yarım Gün
 • Doktor Kontrolü
 • Bahçe
 • Branş Dersleri